Blended Learning Programma's
Ik ben ontwikkelaar van Blended Learning Programma's, waarin het liefst ook differentiatie naar behoefte van de student mogelijk is. Zo heb ik voor de Hogeschool van Amsterdam een programma herontwikkeld om eerstejaarstudenten basisvaardigheden in Excel eigen te maken. De studenten worden op basis van een diagnostische toets ingedeeld in één van drie programma's waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig leren, met per programma een andere focus: werken onder begeleiding van een docent, zelfstandigwerken met ondersteuning waar nodig, of het ondersteunen van medestudenten.

Toetsing
Ik heb een passie voor toetsing ontwikkeld. Vooral studenten, maar ook sommige docenten, kijken me een vreemd aan als ik dat zeg. Maar het nadenken over de beste, eerlijkste manier om vast te stellen of de studenten (en de docenten) de leerdoelen hebben behaald vind ik

 

Ervaring
Ik geef (wetenschappelijk) onderwijs sinds 2012. Daarvoor gaf ik als studentvoorlichter les, training en workshops aan middelbare scholieren. Ik ben begonnen met lesgeven aan de Amsterdam Business School, waar ik onderzoeksvaardigheden, HRM, Strategic Management en Orgazitional Behavior heb gegeven. Daarnaast heb ik studenten van de Business School begeleid bij het uitvoeren van hun Thesis onderzoek. Ik heb ook Thesis begeleiding verzorgd bij A&O Pyschologie van de UvA en het departement Human Resource Studies van Tilburg University.

Sinds 2018 ben ik docent bij de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam, waar ik voornamelijk vakken geef op het gebied van HR Data en HR Onderzoek. Naast mijn werkzaamheden als docent ben ik lid van de Toetscommissie, waar ik samen met collega's zorg draag voor een eenduidig en valide toetsbeleid.

In 2017 heb ik mijn Basis Kwalificatie Onderwijs behaald aan de Universiteit van Amsterdam, waarmee ik in 2019 vrijstelling heb gekregen van de HvA voor de Basis Didactische Bekwaamheid en de Basis Kwalificatie Examinering. In 2020 start ik aan het behalen van mijn Senior Kwalificatie Examinering.