Blended Learning Programma's
Ik ben ontwikkelaar van Blended Learning Programma's, waarin het liefst ook differentiatie naar behoefte van de student mogelijk is. Zo heb ik voor de Hogeschool van Amsterdam een programma herontwikkeld om eerstejaarstudenten basisvaardigheden in Excel eigen te maken. De studenten worden op basis van een diagnostische toets ingedeeld in één van drie programma's waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig leren, met per programma een andere focus: werken onder begeleiding van een docent, zelfstandigwerken met ondersteuning waar nodig, of het ondersteunen van medestudenten.

Ik geloof dat we tegenwoordig ontzettend veel manieren hebben om onderwijs breed toegankelijk te maken door technologie in te zetten waar het kan en persoonlijk contact in te zetten waar dat waardevol en nodig is. Daarnaast kunnen studenten door het inzetten van onderwijs innovaties ook steeds meer van elkaar leren, waar de leerervaring voorheen vaak individueel was. Met deze ontwikkelingen wordt goed onderwijs bereikbaar voor steeds meer studenten.

Toetsing
Ik heb een passie voor toetsing ontwikkeld. Vooral studenten, maar ook sommige docenten, kijken me een vreemd aan als ik dat zeg. Maar het nadenken over de beste, eerlijkste manier om vast te stellen of de studenten (en de docenten) de leerdoelen hebben behaald vind ik een hele leuke puzzel. Daarbij focus ik op de constructive alignment in het vak en probeer ik een inclusieve manier van toetsen te vinden die past bij de student en de situatie. Of dat dan een paper met een rubric is, een assessment of een vrije opdracht. Daarnaast hecht ik veel waarde aan het degelijk analyseren van toetsresultaten. Niet alleen ben ik altijd benieuwd naar de voorspellers van succes op de toets, ik vind het ook belangrijk om ingezette toetsvormen tegen het licht te houden. Hierbij komt mijn kennis van kwantitatieve analyse goed van pas.

Ervaring
Ik geef (wetenschappelijk) onderwijs sinds 2012. Daarvoor gaf ik als studentvoorlichter les, training en workshops aan middelbare scholieren. Ik ben begonnen met lesgeven aan de Amsterdam Business School, waar ik onderzoeksvaardigheden, HRM, Strategic Management en Orgazitional Behavior heb gegeven. Daarnaast heb ik studenten van de Business School begeleid bij het uitvoeren van hun Thesis onderzoek. Ik heb ook Thesis begeleiding verzorgd bij A&O Pyschologie van de UvA en het departement Human Resource Studies van Tilburg University.

Sinds 2018 ben ik docent bij de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam, waar ik voornamelijk vakken geef op het gebied van HR Data en HR Onderzoek. Naast mijn werkzaamheden als docent ben ik lid van de Toetscommissie, waar ik samen met collega's zorg draag voor een eenduidig en valide toetsbeleid.

In 2017 heb ik mijn Basis Kwalificatie Onderwijs behaald aan de Universiteit van Amsterdam, waarmee ik in 2019 vrijstelling heb gekregen van de HvA voor de Basis Didactische Bekwaamheid en de Basis Kwalificatie Examinering. In 2020 start ik aan het behalen van mijn Senior Kwalificatie Examinering.